Van de Velde

u bent hier

NL » EXTRA » ESF: Duurzaam Loopbaanbeleid
 
 
 
 
 
 
Gedurende 12 maanden engageren wij ons, binnen Van de Velde, voor het project Duurzaam Loopbaanbeleid.

Hieronder vindt u de samenvatting van dit project:

“Met dit project hebben we als doelstelling dat onze medewerkers met nog meer motivatie komen werken en zich goed voelen in hun job. We gaan dit realiseren door hen beter te selecteren, te onthalen en op te leiden voor hun functie bij Van de Velde. En dit niet alleen voor de eerste job ervaring van nieuwe medewerkers, maar ook voor toekomstige jobs die bestaande collega’s in de loop van hun carrière zullen uitvoeren.

Wij beogen om onze medewerkers meer veerkracht te geven door een loopbaanbeleid te voorzien dat afgestemd is op de reeds opgebouwde en te ontwikkelen competenties enerzijds en op hun talenten en passies anderzijds. Op basis van de tools die we gaan ontwikkelen, zullen onze  werknemers duidelijker weten wat ze moeten kunnen en moeten kennen voor hun job (duidelijke verwachtingen), wat ze hiervoor nog moeten leren (opleidingstraject) én wat ze ermee kunnen bereiken (loopbaantraject).

Bovendien zal Van de Velde tijdens de selectiegespreken (werving) meer de nadruk leggen op wat de talenten en passies zijn van de kandidaten, zodat het onthaaltraject en het loopbaanbeleid hierop beter kunnen afgetoetst worden.

Naast technische skills zullen onze medewerkers ook leren welk gedrag en welke algemene vaardigheden onmisbaar zijn om een sterke teamplayer te zijn en om zo de slagkracht van Van de Velde als bedrijf te versterken. Om dit tot een succes te brengen beoogt Van de Velde om meer in te zetten op een efficiënte communicatiewijze, zodat optimaal de nodige en gevraagde ondersteuning aan de medewerkers kan gegeven worden (bv. via begeleiding, evaluatie, sturing, kennis bijbrengen etc.).”

Om dit project te verwezenlijken krijgen we een financiële bijdrage; van het ESF (Europees Sociaal Fonds) voor een bedrag van 30 874 Euro en vanuit het Vlaams cofinancieringsfonds van 46 311 Euro.

Van de Velde
Pipe Inspections & Solutions
Paaiestraat, 5
B-2500 Lier
Tel. +32 (0)3 488 37 40
Fax +32 (0)3 488 37 69
info@vandevelde-inspections.be
www.vandevelde-inspections.be

Laatste nieuws

Onze nieuwe Business Unit draait op volle (zuig)kracht in 2019!
Onze nieuwe Business Unit draait op volle (zuig)kracht in 2019!

Zuiggraafmachines zijn dé economische, snelle en veilige oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Lees waarom onze klanten aangenaam verrast zijn door deze nieuwe technologie!
 

Lees meer

Quick-Lock Big renovatie verluchtingskanaal
Quick-Lock Big renovatie verluchtingskanaal

Kunde en kunst van het renoveren. Het succesvol plaatsen van Quick-Lock Big renovatieklem diameter 1200mm in verluchtingskanaal op een diepte van 7meter in revalidatieziekenhuis.

Lees meer